Diakoni


“Diakoni er kirkens omsorgstjeneste. Den er evangeliet i handling og uttrykkes gjennom:
1) Nestekjærlighet, 2) Inkluderende fellesskap, 3)Vern om skaperverket og 4)Kamp for rettferdighet.
 
Diakonien skal være en rød tråd gjennom alt arbeid i menigheten. Diakonale holdninger og diakonalt arbeid er nødvendig for at kirkens budskap skal fremstå som troverdig. Selv om vi er skapt til nestekjærlighet, lever vi det ikke alltid ut. Vi må læres opp til det, trene på det og inspireres til det. 
 
”Det diakonale blikk” som ser en situasjon og gjør noe i forhold til den, må oppmuntres og fremelskes. Ved å sette navn på det som hindrer oss i å gjøre praktisk nestekjærlighet (for eksempel usikkerhet, frykt, egoisme, likegyldighet, forakt) kan vi lettere gjøre noe med det.
 
Nedenfor finner du linker til det diakonale arbeidet som vi driver: