Arbeid for mennesker med utviklingsforstyrrelse/utviklingshemming


Klubb og turer.

 

Simenklubben en mandag i måneden kl. 19.30.
På Simenklubben har vi andakt og sang hver gang. Vi spiser sammen og har leker og konkurranser. På klubben har vi god tid til å prate med hverandre.

Weekender til Nesjatun på Bømlo (samarbeid med Diakonistiftelsen Rogaland)
Weekend til Lundheim 12.-14. juni 2020. og tur til Solgården i 2021 (samarbeid med Diakonistiftelsen Rogaland og  Stavanger Bispedømme.)

Tilbake