Besøk, samtaler og sjelesorg


Ønsker du samtale eller besøk?

 

I sjelesorg kan du samtale med noen om det som er viktig for deg - gjerne om det du opplever som utfordrende eller vanskelig i livet. Tro og trosliv er også vanlige temaer i sjelesorgsamtaler, men ingen forutsetning for å be om samtale.

Menigheten har tilbud om besøk, samtaler/sjelesorg med prest eller diakon og om fast frivillig besøksvenn.

Her kan du lese mer om tilbudet om samtaler/sjelesorg: Brosjyre-Ønsker du samtale  

Tilbake