Forbønnstjeneste


-for personer, menighetsarbeid og lokalsamfunn                                                         

 

Frivillige ber for sine nærområder i hele menigheten.
Bønn kl. 10.30 før gudstjenestene i Aksdal.
Bønn for Tysvær i kyrkjestova hver mandag kl. 11.00

Tilbake