Påmelding Førresfjorden menighet - Lys Våken 2022


Den påmelde
Velkommen til å melde barnet ditt på Lys Våken! Ta kontakt ved spørsmål: Vh Janne Eide , menighetspedagog tlf 47230358
Førenamn:
Mellomnamn:
Etternamn:
Adresse:
Postnr.:
Poststad:
Mobil:
Er det noe vi trenger å vite? Matallergi, funksjonnedsetting, konsentrasjonsvansker eller annet,Foresatte
Foresatt 1
Førenamn:
Mellomnamn:
Etternamn:
Adresse:
Adresse 2:
Postnr.:
Poststad:
Mobil:
Tlf.:
E-post:
Gjenta e-post:
Kommentarer:


Foresatt 2
Førenamn:
Mellomnamn:
Etternamn:
Adresse:
Adresse 2:
Postnr.:
Poststad:
Mobil:
Tlf.:
E-post:
Gjenta e-post:
Kommentarer: