Aktivitetsdag 20.september for 4.klassinger-Påmelding


Påmelding her for alle 4.klassinger i Tysvær

 

Trusopplæringa Kyrkjenær inviterer 9-åringar i Tysvær og Bokn til aktivitetsdag.

På skulane sin planleggingsdag, 20.september, er alle 4.klassingar velkomne til å bli med.
Tema for dagen er misjon.
Det blir kjekke aktivitetar både ute og inne gjennom heile dagen

Påmelding

Mer infor her

 

Tilbake