Tilbake til maks 50 personer ved arrangement i kirken


Som følge av regjeringens nye smitteverntiltak er en av følgene for kirken at antall deltakere på gudstjenester reduseres inntil videre fra maks 200 til 50. 

 

De nye reglene ble iverksatt natt til 9.november. Dette innbefatter også kirkelige handlinger som gravferdssermoni, vielse og kulturarrangement.

I de nye reglene står det blandt annet at det skal være "maksimalt 50 deltakere på innendørs arrangementer uten fastmonterte stoler".

Etter regjeringens tolkning gjelder ikke kirkebenker eller sammenkoplete stolrekker som "fastmonterte seter".

Derfor må vi beklageligvis gå ned til maks 50 deltakere ved gudstjenester, kulturarrangement og andre kirkelige handlinger igjen. Samtidig øker vi sjansen for å holde en ny smittebølge unna, noe som gir større mulighet for mer åpning i desember.

Se gjeldende retningslinjer på regjeringen.no.
 

15.november kan du imidlertid følge gudstjenesten i Aksdal kyrkje fra sofabenken kl.11.00 her: Tv-Haugaland. (Reprise kl.20.00)

Akkurat denne gudstjenesten i Aksdal er ikke åpen for  andre en gruppen med konfirmanter som skal presenteres med familie.

 

Tilbake