Givarteneste Nedstrand sokn


Brenn du for arbeid blant barn og unge? Her har du mogelegheit for å vere med og bidra

 

Pengane frå givartenesta i Nedstrand sokn blir prioriterte til arbeid blant barn og unge.

^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^

Ved å bli med og hjelpe til gjennom pengestøtte, så er du med og så små frø inn i arbeidet i Nedstrand. Ditt bidrag gjer at arbeidet blant barn og unge kan spire, og trua kan vekse. 

Bli med å skap ein god vekst blandt  barn og unge i soknet vårt. Barn og unge er framtida vår.

 

Fram til 2019 gjekk midlane til 10 % stilling som familiearbeider. No vert dei brukte meir på timebasis.

Etter skoletid i Skjoldastraumen, som har god oppslutning med ca. 25 barn kvar gong, er eit tiltak soknet no brukar ressursar på.

Ein del av stillinga Janne Eide har som kyrkjelydspedagog, vert også dekt av innsamla midlar.

----------------------------------------------------------------------

Korleis gi?
 

OBS-Til deg som allerede er giver, vedagt er generel info om ENDRING BANKKONTO

 

FAST GIVAR

Kontonr: 32.40.18.25.915

I rubrikken ”Melding til adressaten” eller ”Betalingsinformasjon” kan det stå :

"Givarteneste i Nedstrand sokn."

mailAdressa er : Nedstrand sokneråd Postboks 30, 5575 Aksdal.


 Du opprettar avtale i nettbanken, men me i kyrkja treng også informasjon, så fyll ut dette og send som vedlegg i mail eller i posten:

Fyll ut denne

 

Vi gjer merksam på at du kan ordne med automatisk trekk frå kontoen gjennom nettbanken og at det er skattefrådrag for gåver over kr.500,-
 

EINGONGSBELØP

Om du ikkje ønskjer å binda deg, kan du også gi eit eingangsbeløp til same kontonummer (3240.18.25.915),

eller til Vipps - 607426

(Merk i begge tilfelle meldinga  "Givarteneste"
 

 

 ME ER TAKKNEMLEG FOR ALLE BIDRAG  heart

 

 

Tilbake