Påmelding Nedstrand menighet


Den påmelde
Velkommen til Bibelpizzasamling! Utdeling av bibel (NT) blir 11.februar; kl 11.00 Nedstrand kyrkje, eller kl 13.00 Skjoldastraumen kyrkje. Ta gjerne kontakt om de har spørsmål!. Vh Janne Eide, menighetspedagog, Kyrkjenær tlf. 47230358
Førenamn:
Mellomnamn:
Etternamn:
Mobil:
Er det noe vi trenger å vite? Allergier, lesevansker el.
2024 Bibelpizza 5.kl
2024 Påmeldte Nedstrand Bibel 5.kl
2024 Påmeldte Bibel 5.kl Straumen
Foresatte
Foresatt 1
Førenamn:
Mellomnamn:
Etternamn:
Adresse:
Adresse 2:
Postnr.:
Poststad:
Mobil:
Tlf.:
E-post:
Gjenta e-post:
Kommentarer:


Foresatt 2
Førenamn:
Mellomnamn:
Etternamn:
Adresse:
Adresse 2:
Postnr.:
Poststad:
Mobil:
Tlf.:
E-post:
Gjenta e-post:
Kommentarer: