Ny ungdomsdiakon på plass


Lisbeth Skilhagen Haaheim ble tilsatt som ungdomsdiakon i Førresfjorden menighet 1. februar i år. Hun gleder seg til å bli kjent med ungdommer i Tysvær

Haaheim har jobbet 17,5 år som soknediakon i Skåre menighet i Haugesund. Før det jobbet hun som diakonvikar i Vår Frelsers menighet. Der jobbet hun blant annet sammen med vår diakon i Førresfjorden, Kjersti Hjelmervik Lofthus. Lofthus er glad for å få henne som kollega igjen, og beskriver Haaheim som engasjert, kreativ og hyggelig. Lofthus tror at hennes lange erfaring som diakon vil komme godt til nytte i å bygge opp den nye stillingen som ungdomsdiakon i Førresfjorden.

Vi tar en liten prat med Lisbeth.

Kan du fortelle litt om deg selv?
«Æ e` ækte trønder», født og oppvokst i Namsos. Jeg har gått to år på husflidskole og har diakoniutdanning med sykepleie i bunnen. Flyttet til Haugesund i 1988. Fire barn født i -87,-88,-89, og i 1990. Elsket å være mor for disse fire små som etter hvert har blitt 8, og som igjen har gitt oss 8 barnebarn. Gift med Morten, og med hans to jenter som bonus. Morten jobber på Bike Brothers og er en ivrig syklist og hobbysnekker. Jeg var 5 år ansatt ved Haugesund sykehus, barneavdelingen.

I Skåre menighet har jeg hatt mange spennende diakonale oppgaver for ungdommer. Samtalegrupper og sorggrupper for bl.a. barn og ungdommer. Reise arrangør og leder for «Barn er bra Festivalen» sitt internasjonale samarbeid med Strømmestiftelsen sitt prosjekt i Mathareslummen, i Nairobi, Kenya.

Hvilke planer og forventninger har du til jobben som ungdomsdiakon i Tysvær kommune?
Jeg ser frem til nye utfordringer og muligheter. Jeg ønsker å bli kjent med Tysvær kommune og da spesielt Førresfjorden menighet. Jeg er ansatt som ungdomsdiakon for alderen 15-30 år.  Jeg vil orientere meg mot målgruppen, og der de er i livet, deres ønsker for en god hverdag og deres drømmer. Jeg ønsker også å være en person som de kan kontakte når livet butter imot. Det er verdt å merke seg at jeg har taushetsplikt. Jeg ønsker å være med å realisere idèer om hvordan Tysvær kommune kan være et godt sted å vokse opp og bo i. Bonuset må vel være viss vi sammen klarer å øke miljøengasjement og gjøre verden til et fortsatt godt sted å leve i femtiden.

Tilbake