Ønsker du at barnet ditt som ikke er døpt skal få invitasjoner?


Barnet ditt har fremdeles mulighet til å få informasjon om aktiviteter i kirken om du fremdeles ønsker det

Fra januar 2021 ble alle tilhørige medlemmer av kirken slettet fra medlemsregisteret. Tidligere har barn som ikke har vært døpt stått i medlemsregisteret som "tilhørig", dvs at en av deres foreldre er døpt, og barnet har derfor fått informasjon om aktiviteter i kirken. Siden disse nå blir slettet vil ikke de få samme tilbud. Men mindre dere ønsker det

Dersom dere foreldre ønsker at barnet deres fortsatt skal få invitasjoner fra kirken, må dere selv melde ifra til oss om det. Denne informasjonen registrerer dere på «min side» under https://kirken.no/informasjon

Etter at de nye reglene trådte i kraft ser vi at en veldig liten andel av de som tidligere stod oppført som tilhørige, er registrert som mottakere av invitasjoner til trosopplæringstiltak. Vi frykter at noen ikke har fått med seg endringen, eller ikke enda har fått ordnet med registeringen. Ta gjerne kontakt med oss i din lokalmenighet dersom du trenger mer info eller hjelp til registreringen.

Hjertelig velkommen til kirkens barne- og ungdomsarbeid! 😊

Tilbake