Årsmøte Nedstrand sokn


Inkalling til årsmøte Nedstrand. Se årsmelding og justert grunnordning her

 
Innkalling til årsmøte og soknemøte for Nedstrand sokn
 
Det vert med dette innkalla til årsmøte/soknemøte 14.februar 2021 etter gudstenesta kl 11 i Skjoldastraumen kyrkje.
 
Saker:
1 Godkjenning av innkalling til årsmøte/sokneråd.
2 Presentasjon av Årsmelding 2020 for Nedstrand sokn
3 Godkjenning av justert ordning for hovedgudsteneste for Nedstrand sokn.
 
Her ser du  årsmelding 2020 og soknerådets forslag til Justert grunnordning for hovedgudstenesten
Dersom noen vil ha tilsendt dokumenta kan kyrkjekontoret i Aksdal kontaktas.
 
Nedstrand sokneråd ved leiar Synnøve Bårdsen Lindanger

Tilbake