Etter skoletid utsatt til over nyttår


Det blir desverre ikke "Etter skoletid" før jul. "Babysang" starter opp tidligest i slutten av september.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

INFO OM ETTER SKOLETID OG BABY SANG AKSDAL KYRKJE:

Etter skoletid hver onsdag kl 12.15-15.30 i Aksdal kyrkje for barn fra 4.-7. klasse:
Pga Korona-pandemien må oppstart dessverre utsettes. Arrangementet i Førresfjorden er utsatt til over nyttår. Når vi er klare for oppstart , vil det komme ut info og program.


Baby sang 0-1 år - hver onsdag kl 10-11.30 i Aksdal kyrkje:
Oppstart tidligst 30.september. Følg med nettsiden tysvaerkirken.no eller facebook Aksdal kyrkje og Førre kirke for oppdatering        

Tilbake