Konfirmasjon Nedstrand og Skjoldastraumen


Konfirmasjonsopplegg 2020/2021

 

Konfirmasjon 2020/2021 i Skjoldastraumen og Nedstrand

 

KJÆRE 8. KLASSING: DET GJELDER DEG!


Du har kanskje begynt å tenke på neste års konfirmasjon. Det har i alle fall eg. Eg vil med dette invitere til konfirmasjon i Skjoldastraumen og Nedstrand.

 

Du har kanskje hørt fra noken som har vært konfirmantar om kva opplegget går ut på: Off-piste tur, samlingar i kyrkja, gudstenester, gruppesamlingar, hjelpeledar, konfirmantleir på Brandøy, innsamlingsaksjon m.m.. Vi kjem til å ha omtrent same opplegg som i fjor. (Vi følg reglar som gjeld for å begrense covid19 smitte så noe må tilpasses))

 Utgangspunktet for konfirmasjonen er at du blei døypt for omtrent 13 år sidan. Då var det foreldra dykkar som valde at du skulle få del i trua på Jesus. Sidan den gang har du blitt meir og meir sjølvstendige og har tankar om tru og liv. Ungdommar som ikkje er døyp blir også invitert til å delta i konfirmasjonsopplegget.

 Gjennom aktivitetar, undervisning, deltaking i gudstenester osv. ønsker vi at konfirmanttida skal være ei kjekk tid der vi rører ved spørsmål knytt til tru og liv. Det skal vere god anledning til å komme med spørsmål og egne tankar. Og kyrkja, som de er ein del av, kommer dykk i møte med trua på Jesus.

 

Vi inviterer konfirmantar og foreldre til informasjonsmøte i:

Skjoldastraumen kyrkje torsdag 4. juni, kl 17.00 eller

Nedstrand kyrkje torsdag 4. juni kl 19.00.

 Samlinga varer ca 45 min. Du får informasjon om opplegget og noen viktige datoar som det er lurt å reservere. Til slutt har vi tid til spørsmål.

 

 Konfirmasjon 2021 blir i Nedstrand søndag 2. mai og i Skjoldastraumen 9. mai.

 

PÅMELDING

 

 

 Vennlig helsing

Sokneprest Dag Tormod Milje

Tlf 934 15 401                                                          dtmilje@tysver.kommune.no

 

Tilbake