PÅSKEN I TYSVÆR OG BOKN


Kva skjer i Tysvær og Bokn fellesråd i påska?

 

PÅSKA I TYSVÆR OG BOKN

Påska blir annleis i år. Det gjeld også for kyrkja i Tysvær og Bokn fellesråd. Korona stoppar imidlertid ikkje mogligheita til å samlas i eit digitalt felleskap, ei heller kyrkjeklokkene frå å ringe.

Me ringer inn påskehøgtida påskafta og 1.påskedag.

Klokkene ringer for å markera Kristi oppstandelse og at påska ikkje er avlyst. I år blir dette kyrkja lokalt si måte å markera påska på, i tillegg til alt som skjer på digitale flater og i kontakt med folk over internett og telefon.

I kyrkjene våre er alle gudstenester avlyst, men det blir lagt tilrette for dåp.

     Gjennom påska kan du følga med på dei ulike facebooksidene våre for andakter og anna spanande stoff frå staben i kyrkjene:)

Lik gjerne sidene og få med deg det som bli lagt ut

(Du MÅ ikkje ha eigen facebookkonto for å sjå)

Aksdal kyrkje og Førre kirke

Nedstrand kyrkje

 Skjoldastraumen kyrkje

Soknehuset (Kyrkja i Tysværvåg)

Bokn kyrkje
 

Blandt anna dette kan du finna på facebooksidene våre:


PalmesøndagVideosnutt frå Bokn og Skjoldastraumen kyrkje

Skjærtorsdag:   Videosnutt frå Nedstrandog Tysvær kyrkje

Langfredag     Videosnutt frå Skjoldastraumen kyrkje 

1.påskedag:     Videosnutt frå Aksdal kyrkje og Tysvær kyrkje
 

Klikk deg inn og få med deg kva som skjer:)
 

FØLG oss også på INSTAGRAM: kirkenitysver

 

TV-Haugaland vil senda gudsteneste frå ulike kyrkjer på Karmøy i påska. Følg den frå Tv`en din eller via nettsida deira her


 

                                            

 

«Han er ikkje her, han er blitt reist opp, slik som han sa. Kom og sjå staden kor han låg!»
Matteus 28,6.

 

God påske - og husk å ta vare på kvarandre!

 

 

 

Tilbake