Søndagsskole i Aksdal kyrkje


Bli med på søndagsskolen!

 

 

 Velkommen til

SØNDAGSSKOLE

i Aksdal kyrkje

 

Vinter/vår 2019

 

20.januar kl.11.00

Søndagsskole

27.januar kl.11.00

Søndagsskole

17.februar kl.11.00

Gudstjeneste med utdeling av Bibel til 4 åringene. Ikke egen søndagsskolesamling.

17.mars kl.11.00

Gudstjeneste. 5. klassingene deltar. Ikke egen søndagsskole samling.

24.mars kl. 11.00 Søndagsskole
31.mars kl.11.00

Søndagsskole

7.april kl.11.00

Gudstjeneste. Dåpsskole 1.klasse deltar.Ikke egen søndagsskole samling.

28.april kl.11.00 Søndagsskole
12.mai kl.11.00 Søndagsskole

 

Søndagsskolen starter felles med gudstjenesten i kirkerommet.

Etterhvert går barna til søndagsskolesamling i kjelleren.

Her blir det bibelfortelling, sang, leker og aktiviteter.

Har du spørsmål, ta kontakt med Ellen A. Gjone (41650633).

Velkommen til søndagsskole!

 

 

 

 

 

 

Tilbake