Ledig stilling


Det er ledig en 70 % stilling som administrasjonssekretær ved Tysvær kirkekontor.

 

 

I det kirkelige fellesrådsområdet i Tysvær er det over 11.000 innbyggere. Fellesrådets virksomhet er fordelt på tre sogn. Fellesrådet er ansvarlig for å drifte og administrere fem kirker og fire kirkegårder. Kirkekontoret ligger i arbeidskirken midt i Aksdal sentrum. Kirken i Tysvær har en stab med prester, kateketer, diakon, menighetspedagoger, kantorer, kontorassistent, kirketjenere, renholdere, kirkegårdsarbeidere og kirkeverge, som samarbeider på tvers med mange ulike oppgaver.

Førresfjorden menighet med 5.300 medlemmer har et rikt gudstjenesteliv, et stort barne- og ungdomsarbeid, diakonale tiltak for våre nye landsmenn, eldre, utviklingshemmede og andre voksne.

Vi samarbeider tett med Førre-Aksdal KFUK og KFUM, som er medlem i Norges KFUK-KFUM - en av landets største kristne barne- og ungdomsorganisasjoner med over 19.000 medlemmer. Førre–Aksdal KM består i dag av fire speidergrupper og tensingkoret One Way. Vi ønsker en dyktig administrasjonssekretær med godt humør inn i vårt fellesskap.

Det er ledig en 70 % stilling som administrasjonssekretær ved Tysvær kirkekontor. Det kan bli mulig å utvide stillingen. Det vil være administrative oppgaver på felleskontoret i Aksdal som:
Registering av kirkelige handlinger som dåp, vigsel og gravferd, ajourhold av givertjenesten, gravregisteret, kirken og KM sitt medlemsregister.


Merkantile oppgaver for stab, ansvar for innkjøp av materiell, bistå staben ved kontortekniske behov.
Oppfølging av vedtak i Førresfjorden menighetsråd og Førresfjorden KM.
Drifte nettside – aktivt jobbe for å fornye innhold. Superbruker på programmene Medarbeideren og Gudstjeneste Labora, relevante dataprogrammer.
Servicefunksjoner ved skranke og på telefon mot menigheten, frivillige medarbeidere og publikum. 

 

Kvalifikasjoner/egenskaper.
Vi søker etter en person med erfaring fra og interesse for kirkelig arbeid.
Utdannelse innen administrasjon eller erfaring fra tilsvarende arbeidsområde.
God kjennskap til data og kirkelige fagprogrammer (eller er rask til å lære seg nye programmer).   
Det vil bli lagt stor vekt på personlig egnethet.

 

Hos den som ansettes ønsker vi å finne:
Evne til å jobbe strukturert, selvstendig og i samarbeid med stab og KM.
Evne til å ta initiativ.
Evne til fleksibilitet og til å håndtere store arbeidsmengder i perioder.
Gode kommunikasjons- og formidlingsevner.

 

Vi tilbyr:
Godt og inspirerende arbeidsmiljø, utfordrende arbeidsoppgaver og engasjerte kolleger.
Lønn etter avtaleverket i kirkelig sektor.
Endelig stillingsbeskrivelse og arbeidsplan blir utarbeidet.
Tysvær kirkelige fellesråd har gode pensjonsordninger, gruppe- og ulykkesforsikringer i KLP.

 

Annet:
Den som tilsettes må legge fram tilfredsstillende politiattest (barneomsorgsattest).
Søkeren må være medlem av Den norske kirke.
Nærmere opplysninger får du ved henvendelse til kirkeverge Eva Birkeland, telefon 52 75 77 00/02. Se mer på fellesrådets hjemmesider www.tysvaerkirken.no
Søknad med CV, attester og referanser sendes på e-post til: kyrkja@tysver.kommune.no

 

Søknadsfrist 7.oktober 2019. Tiltredelse snarest.


 

 

Tilbake