Alle rettigheter 2019 Tysvær kyrkjelege fellesråd

Ledig stilling


Sesongarbeid på gravplassene i Tysvær

 

Fra slutten av april og ut oktober er det behov for sesongarbeidere på gravplassene.

Det er størst behov for personer som kan begynne å jobbe fra starten av mai.

Nedre aldersgrense for å søke er 16 år, men på grunn av sikkerhetsmessige årsaker

ansetter vi fortrinnsvis personer over 18 år.


Arbeidsoppgavene er fortrinnsvis: gressklipping, kantklipping og tømming av boss.
Andre oppgaver kan være: spavending, planting, luking med mer.

 

Søknad med ønsket arbeidssted og periode du kan/ønsker å jobbe sendes:
Tysvær kirkelige fellesråd, Postboks 30,5575 Aksdal eller eva.birkeland@tysver.kommune.no

Innen 20. mars 2019

 

Tilbake