Kirkene i menigheten


 

Aksdal kyrkje

Aksdal kirke ble vigslet den 27. august 1995 og ligger i kommunesenteret Aksdal i Tysvær kommune. Arbeidskirken med langplan er tegnet av Stein Jarle Helgeland. Den har for en stor del tegl i fasaden samt store takflater. Det er 250 sitteplasser i selve kirkerommet, men dette kan utvides til 420 når menighetssal/kirketorg i vest tas i bruk. Det finnes også rom for andre aktiviteter, og kjelleretasjen inneholder blant annet kontorer.

Glassarbeider langs midtaksen bak alteret, døpefonten og korstolene er laget av kunstner Per Odd Aarrestad og Else Marie Jakobsen har vevd 6 billedtepper på begge sider av glassmaleriet.  Alterringen utgjør et podium på midtaksen, mens prekestolen/lesepulten er til venstre for dette og døpefonten til høyre. De to kirkeklokkene er støpt av Olsen Nauen Klokkestøperi, og kirken har et seksten stemmers orgel fra 1996 fra Ryde & Berg.

Adresse: Aksdalsveien 159, 5575 AKSDAL. Tlf til Tysvær kirkekontor: 52 75 77 02.

 

Førre kirke

Førre kirke ble oppført ved byggmester Tjerand Solheim i 1893  og vigslet den 19. september samme år. Videre ble den påbygget i 1968. Førre er en langkirke i tre med vesttårn og med et rett, avsluttet kor, som er flankert av sakristier. Antall sitteplasser er 350. Det er orgelgalleri innenfor inngangen. Koret åpner seg mot skipet i sin fulle bredde, men er litt skjermet av korbuen øverst. Korgulvet er hevet to trinn over skipets gulv, og det er korskille i form av lave skranker på hver side av midtgangen. Den spissbuede koråpningen er tredelt. Prekestolen står i korbuens høyrekant og har oppgang fra koret.

Altertavlen har en kopi av Eilif Peterssens bilde «Ecce homo», den tornekronede Jesus, som ble malt til Norderhov kirke i 1882. Kirken har et Jehmlich-orgel fra 1976.

Adresse: Førresvegen 7, 5563 FØRRESFJORDEN. Tlf til Tysvær kirkekontor: 52 75 77 02.

Tilbake