Dåp


Hva skjer i dåpen?
I dåpen gjør Gud oss til sine barn.

Nederst på siden finner du påmeldingsskjema til dåp.

Hvem kan døpe seg?

Hos oss er alle velkommen! 
Vil du konfimeres og ikke er døpt? Skal lillesøster eller lillebror døpes, men har søsken som ikke er døpt? Er du voksen og aldri har blitt døpt? I dåpen gjør Gud oss alle til sine barn.
 

Hva skjer i dåpen?

Den kristne dåp springer ut fra Jesu egne ord i dåpsbefalingen som han ga disiplene. Jesus samlet alle slags mennesker rundt seg. Slik  er også fellesskapet det lille barnet og vi får være med i. I dåpen gjør Gud oss til sine barn. På en måte som ingen kan forstå fullt ut, gir han oss troen og håp om frelse. Som døpte er vi fortsatt mennesker som både kan tvile og feile. Men dåpen forteller oss at vi er elsket av Gud og tilhører ham- hele livet.

Det som skjer ved døpefonten, viser også hva dåpen innebærer. Det viktigste er:

 • Dåpsvannet innvies med bønn - dåpen er en helleig handling.
 • Barnets navn sies - barnet er en selvstendig person og
        enestående for Gud.
 • Et kors blir tegnet over barnet - barnet skal tilhøre den korsfestede og
        oppstandne Kristus.
 • Vann i døpefonten - vannet "drukner" det gamle, renser og gir nytt liv.
 • Vannet øses tre ganger over barnets hode - barnet døpes til den
        treenige Gud: Faderen, Sønnen og Den Helllige Ånd.
 • Barnet velsignes - dåpshandlingen avsluttes med at presten lyser
        Guds nåde og fred for den lille videre i livet.

Dåpsbefalingen

Jeg har fått all makt i himmelen og på jorden. Gå derfor og gjør alle folkeslag til disipler! Døp dem til Faderens og Sønnens og Den hellige ånds navn og lær dem å holde alt det jeg har befalt dere. Og se, jeg er med dere alle dager inntil verdens ende.
(Evangeliet etter Matteus 28, 18-20)

La de små barn komme til meg, og hindre dem ikke! For Guds rike tilhører slike som dem.
(Evangeliet etter Markus 10,14)
  
Forberedelse til dåpen

Når dere har bestemt at barnet skal døpes, kan dere melde barnet til dåp ved legge inn en ny registrering.  Dersom dere har problemer med registreringen så ta gjerne kontakt med oss på telefon: 47641868 så hjelper vi dere.

 • Ved dåp i Førre kirke og Aksdal kyrkje får dere en dato for dåpssamtale med presten.
 • Ved dåp i Nedstrand, Skjoldastraumen, Tysvær og Bokn kyrkje vil presten kontakte dere angående dåpssamtale.

Under samtalen gjennomgår dere liturgien (ritualet) og snakker sammen om praktiske forhold rundt dåpshandlingen, om hva dåpen innebærer og hvilket program menigheten tilrettelegger for barn og unge.

Faddere

Barnet som skal døpes skal ha faddere. De skal være vitner om at barnet er døpt og følge barnet gjennom oppveksten med omsorg og interesse. Det skal være minst to faddere og er det kun to faddere må de være til stede under dåpen. Foreldre regnes ikke som faddere. Fadderne skal ha fylt 15 år og minst to av dem skal være medlem av Den norske kirke eller et annet kirkesamfunn som anerkjenner barnedåp.

For Nedstrand, Skjoldastraumen, Tysvær og Bokn er det i utgangspunktet dåp når det er gudstjeneste.

 

Påmelding til dåp

 

Ved spørsmål ta kontakt med kontoret tlf 52757700 eller send en mail til: post.tysver@kirken.no

 

Tilbake