Info om konfirmasjon


Ordet konfirmere betyr bekreftelse eller styrke.

Invitasjon

Uansett om du tror , tviler eller bare er nysgjerrig, er du velkommen til konfirmasjon i kirken. I konfirmanttiden får du lære mer om deg selv og Gud. Du får mulighet til å utforske livets mange spørsmål sammen med andre. Vi snakker om livet – på godt og ondt, om kjærlighet og om Gud. Samtidig får du mange nye opplevelser.

Kirkens konfirmanttid gir deg mulighet til å 

  • Finne ut av hva du tror på
  • Lære mer om Bibelen
  • Samtale om kristen tro
  • Bli kjent med kirken
  • Få nye tanker om livet
  • Engasjere deg i kirkens arbeid for miljø og solidaritet

Konfirmasjonsdagen
Selve konfirmasjonsdagen er en festdag for deg, familien og menigheten. Den er et høydepunkt i en spennende tid, hvor du har vært sammen med andre for å snakke, lytte, lære, skape og erfare.

Hva er konfirmasjon?
Bibelen forteller at dåpen er Guds gave til oss. Dåpen er et synlig tegn på Guds kjærlighet, og at den døpte er en del av kirken.

I Den Norske Kirke er konfirmasjonen en forbønnshandling. Ordet konfirmere betyr bekreftelse eller styrke. Konfirmasjonen forutsetter ingen bekreftelse fra konfirmanten, det er Gud som bekrefter sine løfter slik de første gang ble gitt i dåpen. Konfirmanttiden gir deg en anledning til å bli kjent med troen.

Konfirmasjonsgudstjenesten er høytidelig, og alle konfirmantene kommer fram og kneler ved alterringen. Presten eller konfirmantlæreren ber for deg.

 


 

Tilbake