Valg til sokneråda i Tysvær


Listene til dei tre sokneråda i Tysvær vert nå lagt ut til ettersyn.

Desse står på listene:

 

Liste til valg Nedstrand Sokn 2023:

Nr. Navn Fødselsår Sted
1 Synnøve Bårdsen Lindanger 1960 Skjoldatraumen
2 Åge Baustad 1974 Nedstrand
3 Marit Heien 1953 Nedstrand
4 Jostein Harboe 1976 Skjoldatraumen
5 Beate Hoftun Lindgren 1989 Nedstrand
6 Audhild Drivdal Frøyland 1976 Skjoldatraumen
7 Kåre Åsheim 1973 Skjoldatraumen
8 Gunn Elisabeth Heller Ertenstein 1986 Nedstrand
9 Leif Kenneth Toppnes 1987 Nedstrand
10 Karina Fitjar 1975 Nedstrand
11 Åse Paulsen 1946 Nedstrand

 

Liste til valg Tysværvåg Sokneråd 2023:

Nr Navnt Fødselsår
1  Elise Kvinnesland Høyvik  1965 
2  Øyvind Skogøy 1964
3  Torunn Vestbø Gjerde 1970
4  Karin Klepmo Kvinnesland  1968 
5  Kirsti Hervik 1955
6  Kristine Susort Aurdal 1957
7  Knut Austerheim 1992
8  Jorunn Synnøve Stava 1975
9  Torleif Susort 1960

 

Liste til valg Førresfjorden Sokneråd 2023:

Nr. Navn Fødselsår Bosted
1 Asbjørn Erdal 1956 Aksdal
2 Jakob Helle 1999 Førresfjorden
3 Kjersti Elisabeth Østhus 1985 Førresfjorden
4 Ingvar Frøyland 1951 Førresfjorden
5 Berit Ninni Fjeldheim 1959 Aksdal
6 Tore Birger Langelandsvik Erland 1966 Førresfjorden
7 Ingrid Helene Eilivsdotter Kyllingstad 1984 Aksdal
8 Hilde Stødle Vermundsen 1973 Førresfjorden

 

Det er framleis ein mulighet for å fleire inn på listene. Regelverket seier då følgande om supplerande nominasjon:

Det skal åpnes for supplerende nominasjon....... Dette kunngjøres innen 2. mai 2023, med frist til kl. 12 den 15. mai 2023, jf. § 14-3.

Et forslag til kandidat fremmet ved supplerende nominasjon skal være underskrevet av fem stemmeberettigede forslagsstillere. Underskriftene skal være skrift på papir eller et skannet dokument. –

Forslaget til supplerende nominasjon skal ha følgende vedlegg: – En oversikt over kandidatenes fødselsdato. – En oversikt over fødselsdato og bostedsadresse til dem som har underskrevet på forslaget.

Kort fortalt kan det fremjast fleire kandidatar dersom dei er spurte og det er fem frå soknet som skriv under på framlegget.  Slike framlegg må vera skriftlege og levert på kyrkjekontoret/sendt på skanna epost til kyrkja@tysver.kommune.no  innan 15. mai kl 1200. (FRIST utvida til 23. mai)

Tilbake