Ledig stilling: Renholder - Aksdal og Tysvær kirke


50 % fast stilling i Aksdal og Tysvær kirke. Kan splittes opp i 40 og 10 %.

Vi søker en medarbeider som er praktisk anlagt og liker å omgås mennesker.
I fellesrådsområdet i Tysvær er det over 11000 innbyggere. Fellesrådets virksomhet er fordelt på tre sogn. Fellesrådet er ansvarlig for å drifte og administrere fem kirker og fire gravplasser. Kirke- og gravplasskontoret ligger i arbeidskirken i Aksdal sentrum. Kirkene i Tysvær har en stab med prester, kateket, diakoner, menighetspedagoger, kantorer, kontorassistent, kirketjenere, renholdere, kirkegårdsarbeidere og kirkeverge, som samarbeider på tvers med mange ulike oppgaver. Vi ønsker en renholder med samarbeidsvilje og godt humør inn i vårt fellesskap.


Hovedoppgaver

  • Renhold og rydding av begge kirkene

 

Krav til søkere

  • Relevant utdanning og/ eller praksis
  • Det vil bli lagt stor vekt på personlig egnethet, evne til å jobbe selvstendig og samarbeidsvilje.

 

Vi tilbyr

  • Et godt arbeidsfellesskap med dyktige medarbeidere både blant de ansatte, frivillige og menighetsråd
  • Opplæring vil bli gitt
  • Lønn etter kirkelig tariff
  • Arbeidsvilkår i henhold til gjeldende avtaleverk
  • Pensjonsordning

 

Nærmere opplysninger om stillingen fås ved henvendelse til kirkeverge Eva Birkeland tlf.: 95051038

 

Søknadsfrist 28.februar 2023
Søknad med CV, vitnemål, attester og referanser sendes til: 

Tysvær kirkelige fellesråd,
Postboks 30 ,
5575 Aksdal

eller kyrkja@tysver.kommune.no

Tilbake