Ledig stilling: Gravplassarbeider i Tysvær fellesråd


Gravplassarbeider i 50 til 100 % fast stilling i Tysvær fellesråd. Vi søker en medarbeider som er praktisk anlagt og liker å omgås mennesker.

I fellesrådsområdet i Tysvær er det over 11000 innbyggere. Fellesrådets virksomhet er fordelt på tre sogn. Fellesrådet er ansvarlig for å drifte og administrere fem kirker og fire gravplasser. Kirke- og gravplasskontoret ligger i arbeidskirken i Aksdal sentrum. Kirkene i Tysvær har en stab med prester, kateket, diakoner, menighetspedagoger, kantorer, kontorassistent, kirketjenere, renholdere, kirkegårdsarbeidere og kirkeverge, som samarbeider på tvers med mange ulike oppgaver. Vi ønsker en gravplassarbeider med samarbeidsvilje og godt humør inn i vårt fellesskap.

Hovedoppgaver
Forberedelse til- og praktisk tilrettelegging for graving ved begravelser, gress- og kantklipp, vedlikehold av gravplass og bygninger, gartner- og annet forefallende arbeid.

Krav til søkere
- Evne til praktisk og estetisk tilrettelegging og gjennomføring av gravferd i kirkene og ute på gravplassene.
- Kompetanse og/eller interesse for grøntanlegg.
- Relevant utdanning og praksis.
- Fleksibilitet mht. arbeidstid og arbeidsoppgaver (tunge løft og hele dager med gress og kantklipp)
- Det vil bli lagt stor vekt på personlig egnethet, evne til å jobbe både selvstendig og i samarbeid med ledere og øvrig ansatte.
- Søkeren må disponere egen bil.

Vi tilbyr
- Spennende og utfordrende oppgaver i et aktivt og kreativt miljø.
- Et godt arbeidsfellesskap med dyktige medarbeidere både blant de ansatte, frivillige og menighetsråd.
- Opplæring vil bli gitt.
- Lønn etter kirkelig tariff.
- Arbeidsvilkår i henhold til gjeldende avtaleverk.
- Pensjonsordning.

Nærmere opplysninger om stillingen fås ved henvendelse til kirkeverge Eva Birkeland (eva.birkeland@tysver.kommune.no) 95 05 10 38.

Søknadsfrist 15.januar 2023.

Søknad med CV, vitnemål, attester og referanser sendes til:
Tysvær kirkelige fellesråd, Postboks 30 ,5575  Aksdal eller til kyrkja@tysver.kommune.no

Tilbake