Oppfølging av sørgende


Grupper og oppfølging av enkeltpersoner.

 

Tilbud om samtale/besøk. Brosjyre-Del av livet.
Tilbud om sorggrupper i samarbeid med menighetene i Haugesund og Karmøy

Gruppearbeidet på Haugalandet er et samarbeid mellom menighetene i Den norske kirke, Psykisk helsetjeneste og Veiledningssenteret. (for pårørende til rusmiddelavhengige)

I en samtalegruppe møter du andre som har opplevd noe av det samme som deg. Det er et sted for å snakke, lytte, gråte, trøste, le, være sint...kort sagt: dele naturlige sorgreaksjoner med andre i samme situasjon.

I samtalegrupper kan den enkelte dele tanker og følelser omkring egen livssituasjon - og samtidig lytte til andres erfaringer. Hver enkelt bestemmer selv hva og hvor mye han eller hun vil dele. I gruppen forventer vi at alle viser respekt og varsomhet for hverandres sårbare livssituasjon. Alle som deltar har taushetsplikt.

Gruppene har to ledere som har kunnskap om og erfaring med sorg (evt. overgrep eller rusmiddelavhengighet)
Gruppene er åpne for alle uansett livssyn og kirketilhørighet.
En gruppe består av maks 8 deltagere og gruppa samles fra 6-10 ganger.

 

Grupper blir satt igang dersom det melder seg nok deltagere.

For informasjon og påmelding:
Ta kontakt med diakon  Kjersti H.  Lofthus, tlf. 52757703
Eller send epost

Tilbake