Ledig stilling: Kyrkjeverje i Bokn


K yrkjeverje i 50% stilling Me søkjer etter ny kyrkjeverje i Bokn. Soknerådet i Bokn har også fellesrådsfunksjon. I Bokn bur det ca 850 innbyggjarar. Soknet har godt samarbeid med Tysvær og har felles prest, organist og kateket. I tillegg har me kyrkjetenar og god tenesteytingsavtale med kommunen. Avtale om lokal trusopplæringsplan saman med Tysvær. Kyrkjeverja har kontor i kommuneadminis...

Les mer

 

Ledig stilling: Kyrkjeverje i Bokn


K yrkjeverje i 50% stilling Me søkjer etter ny kyrkjeverje i Bokn. Soknerådet i Bokn har også fellesrådsfunksjon. I Bokn bur det ca 850 innbyggjarar. Soknet har godt samarbeid med Tysvær og har felles prest, organist og kateket. I tillegg har me kyrkjetenar og god tenesteytingsavtale med kommunen. Avtale om lokal trusopplæringsplan saman med Tysvær. Kyrkjeverja har kontor i kommuneadminis...

Les mer

 

Me syng jula inn


Etter to år med avlysning kan me endeleg syngje og spele jula inn att i Tysvær kyrkje. Tysvær kyrkje Søndag 11. desember kl. 17.00

Les mer

 

Me syng jula inn


Etter to år med avlysning kan me endeleg syngje og spele jula inn att i Tysvær kyrkje. Tysvær kyrkje Søndag 11. desember kl. 17.00

Les mer

 

Kyrkjetonar er på veg

 

Nytt nummer av Kyrkjetonar, nr 4/2022, er allerede utlevert i mange postkassar. Resten vil få bladet ein av dei næraste dagane.  Du kan lasta ned og lesa bladet her!  

Les mer

Julekrybbeverkstad - Nedstrand og Skjoldastraumen

 

Femåringane i Nedstrand og Skjoldastraumen er invitert til julekrybbeverkstad.  Invitasjon er sendt i posten, og du kan lesa den her... Send di påmelding her...

Les mer

 

DROP-IN DÅP

Lørdag 5. november kl 12-15 er det Drop-in dåp i Aksdal kyrkje. Det er et tilbud for folk på Haugalandet som av forkjellige grunnar ...

Les meir

 

Go`kveld i Aksdal kyrkje

Velkommen til Go`kveld i Aksdal kyrkje. 26. oktober kl. 19.30  

Les meir

 

Lys vaken - Nedstrand

Velkommen til LYS VAKEN i Nedstrand kyrkje, lørdag 26. november. For 6. klasse i Nedstrand og Skjoldastraumen. Invitasjonen er sendt i...

Les meir

 

Ny kyrkjeverge

Tysvær kyrkjelege fellesråd har tilsett ny kyrkjeverge. Ottar Krakk overtar som kyrkjeverge i Tysvær når Eva Birkeland går av med pensjon ...

Les meir

Se fleire saker