Diakoni

Sorggrupper høsten 2018

10.09.2018

  For personer med ulike typer sorg. Oppstart 16.oktober i Aksdal kyrkje.

Internasjonal kvinnegruppe og Turgruppe for kvinner

27.01.2016

Fra internasjonal kvinnegruppe til Turgruppe for kvinner.  

Oppfølging av sørgende

27.01.2016

Grupper og oppfølging av enkeltpersoner.

Lunsjtreff

18.03.2016

For eldre og andre som er hjemme på dagtid.

Arbeid for mennesker med utviklingshemming

18.03.2016

Klubb og turer.

Forbønnstjeneste

18.03.2016

-for personer, menighetsarbeid og lokalsamfunn                                                         

Besøk, samtaler, sjelesorg

18.03.2016

Ønsker du samtale eller besøk?