Sorggrupper høsten 2018

 

For personer med ulike typer sorg. Oppstart 16.oktober i Aksdal kyrkje.

 

Gruppesamarbeidet på Haugalandet er et samarbeid mellom menighetene i Den norske kirke på Haugalandet. Målsettingen er at mennesker som opplever sorg skal treffe andre i samme situasjon, der en kan dele erfaringer og være til støtte for hverandre.

 

Høsten 2018:

Gruppe for personer med ulike typer sorg (ektefelle, store barn, foreldre) oppstart tirsdag 16. oktober i Aksdal kyrkje.

Info: tlf. 48891427, khlofthus@tysver.kommune.no

 

Gruppe for etterlatte etter selvmord, med oppstart i september. Arr. LEVE Rogaland. Info: Grete Munkejord, gretemunk@getmail.no, tlf.90679942.

 

Gruppe for barn av personer med rusavhengighet, psykiske vansker og innsatte i fengsel. Arr. Veiledningssenteret for pårørende. Info: tlf 52717880.

 

Andre grupper starter opp ved behov og ved nok påmelding. Ta kontakt for å melde ønsker om grupper!

 

Påmelding og informasjon:

tlf. 52809500/98242071, mail: ar892@kirken.no

eller 52757700, mail: khlofthus@tysver.kommune.no


Del denne artikkel på e-post